Onze drijfveren

                                      

Kennis en ervaring

Vorsselman Architectenbureau b.n.a is al 43 jaar actief in de regio en onze werkzaamheden zijn in de loop der jaren qua diversiteit dan ook sterk toegenomen. Het ontwerpen van in- en exterieur, planuitwerking, bestekken, bouwvoorbereiding, kostenbeheersing, kwaliteitsbeheersing, directievoering en bouwtoezicht worden volledig beheerst.

Al deze werkzaamheden worden gedaan vanuit een jarenlange passie. Wij laten ons continue weer motiveren en inspireren, altijd rekening houdend met omgevingsfactoren, technische mogelijkheden en wettelijke bepalingen.

Lokale binding

Naast duurzaam bouwen hechten wij ook grote waarde aan duurzame relaties. Dit geldt zowel voor de relatie met u als klant als voor andere partijen die bij het (bouw)proces betrokken zijn. Daarom onderhouden wij goede contacten met de lokale autoriteiten, zijn wij op de hoogte van de lokaal gehanteerde normen, waarden en weten op de juiste wijze hiermee om te gaan. 

 

 

 

Totaal advies

Bij het realiseren van een bouwplan komen verschillende belangrijke zaken aan bod. Denk hier aan de haalbaarheid van het plan, het verkrijgen van een omgevingsvergunning, eventueel bezwaar door derden, recht op planschade of er moet een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd worden bij de gemeente.

 

Door ruime ervaring op het gebied van bestuursrechtelijke procedures kunnen wij u op een adequate manier adviseren bij al deze vragen rondom uw bouwplan.